Zdjęcia

Próby zatrzymania upływających chwil, uchwycenia gry świateł i cieni, utrwalenia niepowtarzalnych popisów otaczającej przyrody. Odkrywanie otaczającej rzeczywistości szklanym okiem obiektywu.

Jesień 2015